• whatsapp
home logo 800 m2 winkelruimte in Anzegem
tag logo 12.000 artikelen op voorraad
thumb logo professionele service
euro logo veilig betalen

Privacy policy Auto & Truckshop Delrue 2018

1. Doel van het privacybeleid


Delrue nv hecht veel waarde aan het recht op privacy en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens op een veilige, betrouwbare, ethische en transparante manier worden verkregen, verwerkt en gebruikt. Uw privacy is belangrijk voor ons. We vinden het fijn dat u erop vertrouwt dat we uw persoonsgegevens zowel zorgvuldig als verstandig zullen gebruiken, in overeenstemming met de beginselen van dit privacybeleid, dat van kracht is wanneer u gebruikmaakt van onze diensten (dit zijn alle activiteiten met betrekking tot onze webshops en fysieke winkels, inclusief de verkoop en verhuur van onze producten).
Dit privacybeleid wil u duidelijk maken welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen. Verwijzingen naar persoonsgegevens in dit privacybeleid bevatten alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert, zoals uw voornaam, naam, online identifiers, e-mailadres, factuur- en leveringsadres of vorige aankopen.

Merk op dat dit beleid samen met andere beleidsmaatregelen en procedures van toepassing is. Het legt voor niemand contractuele of wettelijke rechten vast, maar het is bedoeld om de naleving te verzekeren van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de 'General Data Protection Regulation' of 'GDPR' genoemd).

Als uw verwerkingsverantwoordelijke (data controller) bepalen wij waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid schetst welke persoonsgegevens we over u verzamelen (H 3.1), op welke rechtsgronden we ons baseren om uw persoonsgegevens te verzamelen (H 3.2), hoe we uw persoonsgegevens beschermen (H 4), aan wie we uw persoonsgegevens bekendmaken (H 5), indien nodig buiten de Europese Unie (H 6). Bovendien bepalen we ook hoelang we uw persoonsgegevens moeten bijhouden (H 7) en welke maatregelen we nemen om uw persoonsgegevens op het juiste moment veilig en definitief te verwijderen (H 8).

2. Wie controleert uw persoonsgegevens?


Delrue nv is de controller van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Ons hoofdkantoor bevindt zich in de Grote leiestraat 4 , 8570 Anzegem, België. Delrue nv is geregistreerd in België onder ondernemingsnummer BE 0441.585.669.

3. Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken

3.1. Persoonsgegevens die we over u verzamelen

Omdat wij dataprivacy zo belangrijk vinden, willen we open en transparant blijven over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Delrue nv zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen wanneer dat nodig is in het kader van onze diensten.

Afhankelijk van uw gebruik van onze diensten en onze websites kunnen wij dan ook volgende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken en bekendmaken (m.a.w. verwerken): uw contactgegevens, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, adres, huisnr , postcode, gemeente, telefoonnummer, taal, leveringsadressen, details aankopen en webshopaccount . We kunnen ook informatie over betalingen, kredieten en bestellingen verzamelen. We nodigen u uit om de volgende hoofdstukken te lezen voor meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Ook al worden we technisch gezien als 'data controllers' (verwerkingsverantwoordelijken) beschouwd, toch blijft de uiteindelijke controle over uw persoonsgegevens steeds in uw handen. Indien u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, hebt u het recht om toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over u bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om informatie te krijgen over de verwerking, ook over de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Wanneer u een fout in uw persoonsgegevens opmerkt, kunt u ons ook vragen om de foutieve persoonsgegevens te corrigeren of om uw persoonsgegevens te vervolledigen. Vervolgens zullen wij alle derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens ook bij hen helemaal juist zijn. 

3.2. Rechtsgronden voor de verwerking

Volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving mogen persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt op basis van een beperkt aantal rechtsgronden. Bij Delrue nv baseren we ons op een van de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:
1. noodzaak voor de uitvoering van een contract met u (bv. wanneer u producten bij ons koopt);
2. wettelijke verplichting waaraan Delrue nv is onderworpen (bv. wanneer we uw betalingsgegevens behandelen);
3. legitieme belangen van Delrue nv (bv. wanneer we u marketingmails sturen over producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u reeds bij ons hebt gekocht);
4. uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bv. wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven via uw marketingvoorkeuren of wanneer u deelneemt aan een wedstrijd).
3.3. Het maken van een Delrue account
Wanneer u een van onze webshops of fysieke winkels bezoekt, krijgt u de mogelijkheid om een individuele Delrue account aan te maken. Met een dergelijk account kunt u genieten van een meer gepersonaliseerde ervaring en van verschillende voordelen, zoals snel uitchecken doordat Delrue nv uw factuur- en leveringsadres, betalingsgegevens en leveringsvoorkeur automatisch ingeeft.

Om een Delrue account aan te maken, moet u uw contactgegevens, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, adres, huisnr , postcode, gemeente, telefoonnummer, taal, leveringsadressen opgeven. Wanneer u een Delrue account aanmaakt, en alleen wanneer u toestemming hebt gegeven om e-mails van Delrue nv te ontvangen, sturen wij u een testmail op het e-mailadres dat u hebt ingevoerd tijdens de registratie en controleren wij de juistheid van uw emailadres en kan u uw account activeren.

Uw opgegeven gegevens worden automatisch gecreerd op onze interne server in ons ERP systeem voor verwerking van orders en indien van toepassing, bij uw bezoek aan een van onze winkels , uw gegevens te kunnen gebruiken voor de klantenkaart

We verwerken persoonsgegevens voor deze doeleinden omdat het in ons legitiem belang is om diensten te leveren aan onze klanten. De GDPR verleent u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Delrue nv. 
Dit betekent dan wel dat we niet langer in staat zullen zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, maar we kunnen uw persoonsgegevens nog steeds bijhouden tot u ons uitdrukkelijk vraagt om ze te wissen.

3.3. Het maken van een Delrue account

Wanneer u een van onze webshops of fysieke winkels bezoekt, krijgt u de mogelijkheid om een individuele Delrue account aan te maken. Met een dergelijk account kunt u genieten van een meer gepersonaliseerde ervaring en van verschillende voordelen, zoals snel uitchecken doordat Delrue nv uw factuur- en leveringsadres, betalingsgegevens en leveringsvoorkeur automatisch ingeeft.

Om een Delrue account aan te maken vereist een emailadres als login en moet u uw contactgegevens, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, taal, leveringsadressen opgeven. Wanneer u een Delrue account aanmaakt, en alleen wanneer u toestemming hebt gegeven om e-mails van Delrue nv te ontvangen, sturen wij u een testmail op het e-mailadres dat u hebt ingevoerd tijdens de registratie en controleren wij de juistheid van uw emailadres en kan u veilig uw account activeren.

Uw opgegeven gegevens worden automatisch gecreerd op onze interne server in ons ERP systeem voor verwerking van orders en indien van toepassing, bij uw bezoek aan een van onze winkels , uw gegevens te kunnen gebruiken voor de klantenkaart

We verwerken persoonsgegevens voor deze doeleinden omdat het in ons legitiem belang is om diensten te leveren aan onze klanten. De GDPR verleent u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Delrue nv.
Dit betekent dan wel dat we niet langer in staat zullen zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, maar we kunnen uw persoonsgegevens nog steeds bijhouden tot u ons uitdrukkelijk vraagt om ze te wissen.

3.4. Het kopen van producten via onze website

Als u producten koopt in onze webshops, zal Delrue nv uw persoonsgegevens opvragen om uw betalingen te beheren, uw bestellingen te verwerken en ervoor te zorgen dat de producten die u hebt gekocht, door onze externe pakjesbezorgers op het juiste adres worden afgeleverd.

Wanneer u via onze websites producten wilt kopen, zal Delrue nv persoonsgegevens zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, Delrue nummer, telefoonnummer, factuur- en leveringsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons contract met u.

Het is ook mogelijk dat we andere persoonsgegevens, zoals uw navigatie- en surfgedrag, moeten verwerken. Daarbij is het dan bijvoorbeeld onze bedoeling om items te bewaren in uw winkelmandje .Bovendien kunnen we dankzij de verwerking van deze persoonsgegevens uw aankoopgeschiedenis bijhouden, bijvoorbeeld wanneer u van idee verandert na uw aankoop, of wanneer u een product moet retourneren in overeenstemming met het toepasselijke retourbeleid.
Uw aankopen worden bijgehouden in het item mijn favorieten teneinde het u makkelijk te maken bij herbestelling van reeds geleverde producten

3.5. Marketingmails en nieuwsbrieven

Sommige van onze klanten vinden het echt fijn om nieuwsbrieven over onze nieuwste producten en diensten te krijgen. We begrijpen echter dat dit niet voor iedereen zo is. Daarom is de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit betekent dat we u nooit marketingcommunicatie zullen sturen als u dat niet op prijs stelt, tenzij u reeds producten bij ons hebt gekocht.

Als u nieuwsbrieven over onze nieuwste producten en diensten niet meer wenst, kunt u steeds uitschrijven op onze nieuwsbrieven of per e-mail via onze websites. In dat geval zullen we uw e-mailadres verwerken. Als u al Delrue klant bent, kunt u uw bestaande marketingvoorkeuren wijzigen met behulp van uw accountinstellingen om zo meer gepersonaliseerde nieuwsbrieven te ontvangen.
In dat geval verwerken we de persoonsgegevens die werden verstrekt met betrekking tot uw Delrue account, zoals uw naam, e-mail- en postadres, aankoopgeschiedenis en surfgedrag op onze websites. 

Zodra u bent ingeschreven, kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering door Delrue nv of door een van de externe ontvangers met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, op voorwaarde dat we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen.
Als we uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat doel door contact op te nemen met onze data protection officers. Hun contactgegevens vindt u hierna. Dit brengt geen extra kosten met zich mee.

3.6. Informatie die we in onze winkels verzamelen

Wanneer u producten koopt in onze winkels, kunnen we persoonsgegevens zoals uw naam, contactgegevens en beperkte betalingsgegevens verwerken, omdat deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u.

Als u reeds een account hebt, kunnen we informatie over uw vorige online- en winkelaankopen gebruiken. Deze informatie helpt ons immers om aankopen gemakkelijker te maken, betalingen te verwerken, retourzendingen te beheren en komt ook marketingdoeleinden ten goede. We verwerken persoonsgegevens voor deze doeleinden omdat het in ons legitiem belang is om inzichten te verkrijgen over onze klanten die onze producten kopen, zowel in de winkels als in de webshops.

Aangezien we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen, kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering door Delrue nv of door een van de ontvangende derden met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld. Daartoe neemt u contact op met onze data protection officer op het e-mailadres dat onderaan dit beleid vermeld staat.

3.7. Events en wedstrijdformulieren

Delrue nv kan wedstrijden organiseren voor onze klanten. Omdat we de deelnemers moeten identificeren en contact moeten opnemen met de winnaars, hebben we uw contactgegevens en uw leeftijd (om te controleren of u wettelijk mag deelnemen) nodig, evenals alle andere extra informatie die u eventueel aan ons wilt meedelen. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zodat ze prijzen kunnen bezorgen en de levering kunnen opvolgen.

Daarnaast organiseert Delrue nv ook events in samenwerking met derden. Wanneer u zich inschrijft voor die events, verwerken wij uw contactgegevens voor uitnodigingen en aanwezigheidslijsten, op basis van de uitvoering van een contractuele relatie. Delrue nv zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan de derden met wie we samenwerken.

De GDPR verleent u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Delrue nv of door een van de ontvangende derden met wie we uw persoonsgegevens voor dit doel hebben gedeeld. Dit betekent dan wel dat we niet langer in staat zullen zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, maar we kunnen uw persoonsgegevens nog steeds bijhouden tot u ons uitdrukkelijk vraagt om ze te wissen.

3.8. Klantendienst

We hebben er een legitiem belang bij om ervoor te zorgen dat er snel en doeltreffend technische ondersteuning wordt verleend en dat klachten en verzoeken met betrekking tot productgaranties snel en doeltreffend worden afgehandeld. Daartoe kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, contactgegevens, Delrue klantennummer en aankoopgeschiedenis. Wanneer u contact hebt opgenomen met onze klantenondersteuning via de sociale media, kunnen we ook bepaalde informatie over uw social media account verwerken.

U hebt het recht om Delrue nv toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over u bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om informatie in te winnen over de verwerking, ook over de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Wanneer u een fout in uw persoonsgegevens opmerkt, kunt u ons vragen om de foutieve persoonsgegevens te corrigeren of om uw persoonsgegevens te vervolledigen. In dat geval zullen wij alle derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens ook bij hen helemaal juist zijn.


4. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen


Delrue nv stelt alles in het werk om te zorgen voor een legale, eerlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens. Bijgevolg zullen we uw persoonsgegevens enkel gebruiken als we daar een geldige reden voor hebben en op voorwaarde dat u op voorhand werd geïnformeerd over de verwerkingsdoeleinden, meer bepaald op het ogenblik dat we uw persoonsgegevens verzamelden.

Bovendien garandeert Delrue nv dat elke verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot wat nodig, geschikt en relevant is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. Wanneer dit mogelijk en technisch haalbaar is, zal Delrue nv geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gebruiken, bv. voor doeleinden met betrekking tot onze interne statistieken en financiële rapportage.

Omdat wij de bescherming van uw persoonsgegevens van het allergrootste belang vinden, besteedt Delrue nv ook veel aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en van de systemen waarin ze zijn opgeslagen. We hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen vastgelegd en ingevoerd tegen ongeoorloofde toegang, illegaal gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. Zo heeft Delrue nv er alle vertrouwen in dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt op een strikte 'need to know'-basis, waar en wanneer gepast en noodzakelijk.

We zijn er ons ten volle van bewust dat bedreigingen evolueren en diversifiëren en we willen uw vertrouwen graag nog heel lang behouden. Daarom herzien en actualiseren we onze veiligheidsmaatregelen en -infrastructuur zodat we de operationele risico's kunnen beperken en onze veiligheidsprogramma's op het niveau van de meest recente industrienormen en beste praktijken kunnen houden.

5. Externe partijen met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen


Wanneer dat relevant en noodzakelijk is voor het doel van de verwerkingsactiviteit, kan het soms nodig zijn dat we uw persoonsgegevens bekendmaken aan andere relevante organisaties die er kennis van moeten nemen (de zogenaamde 'ontvangende derde partijen'), op basis van ons legitiem belang.

We moeten bepaalde van uw persoonsgegevens ook delen met pakjesbezorgers, bijvoorbeeld wanneer u online een product bestelt, en met financiële instellingen om uw betalingsgegevens te controleren, op basis van de uitvoering van een contract.

Elke keer dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, valt dit onder strikte gegevensverwerkingsovereenkomsten, waarbij Delrue nv de verwerkingsverantwoordelijke blijft en de betrokken derden optreden als verwerkers. Delrue nv beperkt de toegang en overdracht van uw persoonsgegevens tot betrouwbare ontvangende derde partijen die een geschikt niveau van gegevensbescherming kunnen aantonen. Bovendien moeten deze ontvangende derde partijen alle persoonsgegevens vernietigen of teruggeven aan Delrue nv na het einde van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking en moeten ze bestaande kopieën vernietigen, tenzij het wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens bij te houden.

6. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens


Voor zover uw persoonsgegevens moeten worden doorgegeven vanuit de Europese Economische Ruimte naar een land buiten de EER dat geen passende gegevensbescherming biedt, zullen passende maatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met normen die gelijkwaardig zijn aan de normen van dit privacybeleid. Delrue nv blijft met andere woorden aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal de nodige maatregelen nemen om de verwerking ervan te beschermen door te steunen op bijvoorbeeld het EU-VS-privacyschild.

7. Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij


Als algemene regel houdt Delrue nv uw persoonsgegevens slechts bij zolang dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld. Die noden kunnen echter variëren voor verschillende gegevenstypes in de context van verschillende producten. Daarom kunnen de daadwerkelijke bewaartermijnen aanzienlijk uiteenlopen. Bovendien zijn er wetten en regelgevingen van toepassing die ook minimale bewaartermijnen voor persoonsgegevens vastleggen.

Delrue nv zal er steeds voor zorgen dat u op de hoogte wordt gebracht van de criteria die worden gebruikt om de daadwerkelijke bewaartermijn en de onderliggende redenen ervoor te bepalen. Die hangen af van de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een contractuele relatie met u of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, of we de persoonsgegevens verwerken voor uw eigen legitieme belang, en of Delrue nv wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bij te houden om te voldoen aan specifieke wettelijke verplichtingen.

8. Hoe we uw persoonsgegevens wissen


In bepaalde omstandigheden en op voorwaarde dat u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, kunt u uw recht uitoefenen om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist en dat wij ontvangende derde partijen aan wie we uw persoonsgegevens hebben verstrekt, op de hoogte brengen van dit verzoek. Gelieve er rekening mee te houden dat dit enkel mogelijk is in de mate dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (i), als de verwerking gebaseerd was op uw toestemming en u die introk (ii) of wanneer u reeds bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking op basis van ons legitieme belang (iii).

Behalve wanneer we een kopie van uw persoonsgegevens moeten bijhouden voor statistische doeleinden, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (bv. in verband met de garantieperiode die van toepassing is op producten die door Delrue nv werden verkocht) of voor zover we wettelijk verplicht zijn om een kopie van uw persoonsgegevens bij te houden, kunt u erop vertrouwen dat Delrue nv uw persoonsgegevens ofwel veilig zal verwijderen ofwel voorgoed zal anonimiseren zodra we hebben voldaan aan het oorspronkelijke verwerkingsdoel en wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens bij te houden.

9. Uw rechten als datasubject


Wenst u meer informatie of wilt u een van uw bovengenoemde rechten uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen op dpo@delrue.be. We zullen ons best doen om uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden, en in ieder geval binnen één maand. Wanneer het ons meer tijd kost om aan uw verzoek te voldoen, zullen wij u hierover informeren en zullen we opnieuw contact met u opnemen binnen twee extra maanden. Delrue nv rekent u daar niets voor aan, tenzij we u de gevraagde informatie al eerder hebben verstrekt of tenzij het onredelijk moeilijk voor ons is om die informatie te bemachtigen. In dat geval zullen we u op voorhand de administratieve kosten laten weten.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop we uw verzoek hebben behandeld, hebt u het recht om te verzoeken dat ons gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in uw land van woonplaats. Ook al hopen we oprecht dat dit niet nodig zal zijn, toch hebben we de contactgegevens van de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten hieronder vermeld.

Belgium
Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35
1000 Bruxelles / 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/Privacy policy Auto& Truckshop Delrue    25/05/2018