• whatsapp
home logo 800 m2 winkelruimte in Anzegem
tag logo 12.000 artikelen op voorraad
thumb logo professionele service
euro logo veilig betalen

Verkoopsvoorwaarden particuliere consument


Prijzen

De getoonde prijzen zijn inclusief BTW en mogelijkse taksen. De prijzen zijn exclusief accijnsrechten van toepassing in bepaalde landen.
Conform de Europese wetgeving moet vanaf 1 juli 2021 bij online verkoop aan EEG particulieren met levering in een EU lidstaat, het lokale BTW tarief van het land van bestemming worden toegepast  (lijst EEG btwtarieven).

Bij online verkoop aan EEG particulieren met leveringswijze "Afhaling" wordt het geldende Belgische btwtarief toegepast.

De prijzen kunnen elk ogenblik gewijzigd worden, maar die geregistreerd op het ogenblik van bestelling zijn geldig voor facturatie. In geval van een duidelijk onjuiste prijs behouden wij ons het recht deze te corrigeren, u wordt daar de eerstvolgende werkdag na de bestelling van verwittigd.


Levering en leveringskosten BELGIE en omringende Europese landen

De goederen kan u steeds gratis afhalen in ons winkel te Anzegem, Grote Leiestraat 4. Verkiest u thuislevering, dan bezorgen wij u de goederen per GLS. De kostprijs van de verzending vindt u op volgende link.

Bij verzendingen naar andere landen dan België wordt voor onze buurlanden : Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg een specifieke tarief aangrekend afhankelijk van de bestemming die u kunt vinden via volgende link).


Levering en leveringskosten niet-omringende Europese landen en buiten Europa

Voor verzendingen naar niet-Europese landen en niet-omringende Europese landen zal DELRUE nv zal een specifiek tarief worden aangerekend volgens het land van bestemming . De transportkost is voor Europese landen is gebaseerd op een maximaal gewicht van 10kg, voor niet-europese landen voor maximaal 5Kg.
Indien de bestelling deze gewichten overschrijdt dan zal DELRUE een supplement voor transport worden aangerekend. Voor landen buiten de EEG worden de goederen verkocht vrij van Belgische btw en kan er een douanekost worden aangerekend. In dit geval zal de klant bij ontvangst van de goederen zelf instaan voor de betaling van de binnenlandse BTW en mogelijke inklaringskosten.
De transportkosten kunt U raadplegen op deze link . Producten met een groot gewicht of speciale afmetingen kunt U niet bestellen via de webshop.
Via het contactformulier kunt U een offerte aanvragen waar wij U de kostprijs van de goederen met de speciale transportkost zullen aanbieden. Hou er rekening mee dat men overdag levert en dat er dus iemand thuis dient te zijn. U kan echter ook een ander leveradres opgeven.


Uitvoering van uw bestelling

Uw bestelling zullen we met de nodige zorg uitvoeren.Per e-mail ontvangt u een bevestiging van uw bestelling.
Enkel wanneer alle goederen van uw bestelling voorradig zijn, worden zij u toegestuurd of wordt u op de hoogte gesteld voor afhaling .
Indien een leveringsdatum wordt voorgesteld, is deze bij benadering bepaald en kan mogelijks afwijken, afhankelijk van de beschikbaarheid van het product.

Maatwerk artikelen hebben langere leveringtermijnen afhankelijk van onze leveranciers. Indien de levering vertraging oploopt of niet uitvoerbaar blijkt, dan zullen wij u eveneens inlichten. Indien de levertermijn de maximale 30 dagen zou overschrijden dan hebt u als consument het recht de bestelling te annuleren. Dit geldt echter niet bij gepersonnaliseerde goederen, maatwerk en artikelen met vermelding "op bestelling"


Schade of tekorten bij levering

Wanneer bij levering van goederen schade wordt vastgesteld dan dient u u dit vermelden bij uw handtekening aan de chauffeur. Enkel in dit geval kan de vervoersfirma tussenkomen voor mogelijkse schade. Indien de schade niet wordt gemeld aan de chauffeur, dan kunnen wij in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

In geval van schade, verborgen schade of tekorten bij levering moet u dit schriftelijk melden met de nodige bewijsstukken aan onze firma, ten laatste 2 dagen na de levering van de goederen.
De commerciële dienst zal dan hieromtrent, na staving, de nodige stappen ondernemen.In ieder geval mogen geen goederen worden teruggestuurd zonder schriftelijke toelating van onze diensten.

Indien de klant verkiest om de bestelling te laten leveren zonder handtekening op een onbewaakte plaats dan gebeurt de levering op verantwoordelijkheid van de klant en is in geen enkel geval verhaal mogelijk bij de transporteur of bij Delrue bij verlies van het pakket.

Annulaties - terugname van goederen - verzaakrecht

Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u de aankoop kunt verzaken.
Deze periode van 14 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen.
Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en zonder betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven.
Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop.
Verpak uw retour voldoende, best in de originele verpakking.
De vervoerkosten van deze retourzending moeten door U worden betaald.
Wij aanvaarden geen levering onder rembours.
De producten moeten vergezeld zijn van de orginele verkoopsdocumenten (factuur, kasbon)
Na ontvangst en nazicht van uw zending bezorgen wij u een cadeaubon ter waarde van de aangekochte producten exclusief de transportkosten van het order. Let wel, het verzaakrecht is niet van toepassing op gepersonnaliseerde goederen, maatwerk en artikelen met vermelding "op bestelling".


Garantie/Aansprakelijkheid

Artikelen die niet geschikt zijn of gebreken vertonen kunnen dienen binnen de termijn voorzien door de constructeur of leverancier ons worden bezorgd met een degelijke beschrijving van het defect en een kopie van het aankoopbewijs die zullen dienen om de aankoopdatum te bewijzen.
Delrue nv verleent aan de klant een waarborg , gelijk aan de waarborg van haar leveranciers, te rekenen vanaf de levering voor alle verborgen gebreken aan de goederen.
Zowel voor deze waarborg als in het algemeen, is de aansprakelijkheid van Delrue nv , na goedkeuring van de leverancier, beperkt tot de vervanging van het product of het uitschrijven van een waardebon ter waarde van de gefactureerde prijs met uitsluiting van alle andere vergoedingen en schadeloosstellingen.
Delrue nv is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van de bedrijfsschade, zoals bijvoorbeeld personeelskosten, reputatieschade, verminderde betrouwbaarheid, gemiste besparingen, gederfde winsten, installatiekosten, enz.
De klant zal Delrue nv vrijwaren voor claims van derden.
Diensten, inlichtingen en adviezen bijvoorbeeld met betrekking tot de goederen of hun gebruiksopslag of vervoerwijze worden door Delrue nv naar beste weten gegeven.
Delrue nv aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid van deze inlichtingen of adviezen of tekortkomingen in de verleende diensten.
In kader van de garantie heeft DELRUE nv de enige verplichting om de goederen te vervangen of te repareren en niet de kosten van toepassing of dergelijke.
De gebreken of beschadigingen als gevolg van abnormaal gebruik, of als gevolg van externe ongevallen (verkeerde montage, gebrek aan of verkeerd onderhoud) of modificaties die niet uitgevoerd of geadviseerd werden door DELRUE nv of de constructeur, worden uitgesloten voor de garantie.

Reparatievoorwaarden :

1) Bij herstellingen met garantieaanvraag wordt door de constructeur of leverancier geoordeeld als de defecte goederen vervangen , gerepareerd of terugbetaald zullen worden. Indien het defect niet onder garantie valt en de klant het toestel niet herstelt , is een forfaitair bedrag van € 30.00 verschuldigd als bestek- en verzendingskost.
2) bij herstellingen buiten waarborg wordt een altijd een bestekkost aangerekend van € 30.00 , die bij herstelling als voorschot wordt verrekend en bij niet-herstelling geldt als bestek- en verzendingskost. Indien men bij niet-herstelling het apparaat terug wenst zal een transportkost van € 25,00 supplementair worden aangerekend voor terugsturen naar onze winkel + indien van toepassing de kosten voor terugzending naar Uw adres . Herstellingen die niet afgehaald worden na 3 maanden worden automatisch eigendom van Delrue nv. Retouradres: DELRUE nv Grote Leiestraat 4 8570 Anzegem, België


Geschil

Het Belgische recht is van toepassing.
Enkel de rechtbank van Kortrijk en het Vredegerecht van Waregem zijn bevoegd.  


DELRUE nv Grote Leiestraat 4 8570 Anzegem BE 0441585669

01/07/2021


 __________________________________________________________________________________________________________________  

Verkoopsvoorwaarden professionele gebruikers


Prijzen

De getoonde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief taksen. De prijzen zijn exclusief accijnsrechten van toepassing in bepaalde landen.
Voor professionel klanten uit een EU lidstaat met geldig btwnummer, worden de prijzen exclusief btw getoond en wordt in kader van de intercommunautaire transactie vrijgesteld van btw.

De prijzen kunnen elk ogenblik gewijzigd worden, maar die geregistreerd op het ogenblik van bestelling zijn geldig voor facturatie. In geval van een duidelijk onjuiste prijs behouden wij ons het recht deze te corrigeren; u wordt daar de eerstvolgende werkdag na de bestelling van verwittigd.


Levering en leveringskosten BELGIE en omringende Europese landen

De goederen kan u steeds gratis afhalen in ons winkel te Anzegem, Grote Leiestraat 4. Verkiest u thuislevering, dan bezorgen wij u de goederen per GLS.
De kostprijs van de verzending vindt u op volgende link.

Bij verzendingen naar andere landen dan België wordt voor onze buurlanden : Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg een specifieke tarief aangrekend afhankelijk van de bestemming die u kunt vinden via volgende link).

Levering en leveringskosten niet-omringende Europese landen en buiten Europa Voor verzendingen naar niet-Europese landen en niet-omringende Europese landen zal DELRUE nv zal een specifiek tarief worden aangerekend volgens het land van bestemming .
De transportkost is voor Europese landen is gebaseerd op een maximaal gewicht van 10kg, voor niet-europese landen voor maximaal 5Kg.
Indien de bestelling deze gewichten overschrijdt dan zal DELRUE een supplement voor transport worden aangerekend.
Voor landen buiten de EEG worden de goederen verkocht vrij van Belgische btw . In dit geval zal de klant bij ontvangst van de goederen zelf instaan voor de betaling van de binnenlandse BTW en mogelijke inklaringskosten.
De transportkosten kunt U raadplegen op volgende link . Producten met een groot gewicht of speciale afmetingen kunt U niet bestellen via de webshop.
Via het contactformulier kunt U een offerte aanvragen waar wij U de kostprijs van de goederen met de speciale transportkost zullen aanbieden. Hou er rekening mee dat men overdag levert en dat er dus iemand thuis dient te zijn. U kan echter ook een ander leveradres opgeven.


Uitvoering van uw bestelling

Uw bestelling zullen we met de nodige zorg uitvoeren. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van uw bestelling.
Enkel wanneer alle goederen van uw bestelling voorradig zijn, worden zij u toegestuurd of wordt u op de hoogte gesteld voor afhaling .
Indien een leveringsdatum wordt voorgesteld, is deze bij benadering bepaald en kan mogelijks afwijken, afhankelijk van de beschikbaarheid van het product.

Maatwerk artikelen hebben langere leveringtermijnen afhankelijk van onze leveranciers.Indien de levering vertraging oploopt of niet uitvoerbaar blijkt, dan zullen wij u eveneens inlichten.


Schade of tekorten bij levering

Wanneer bij levering van goederen schade wordt vastgesteld, dan dient u u dit vermelden bij uw handtekening aan de chauffeur. 
Enkel in dit geval kan de vervoersfirma tussenkomen voor mogelijkse schade. Indien de schade niet wordt gemeld aan de chauffeur, dan kunnen wij in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

In geval van schade, verborgen schade of tekorten bij levering moet u dit schriftelijk melden met de nodige bewijsstukken aan onze firma, ten laatste 2 dagen na de levering van de goederen.
De commerciële dienst zal dan hieromtrent, na staving, de nodige stappen ondernemen.In ieder geval mogen geen goederen worden teruggestuurd zonder schriftelijke toelating van onze diensten.

Indien de klant verkiest om de bestelling te laten leveren zonder handtekening op een onbewaakte plaats dan gebeurt de levering op verantwoordelijkheid van de klant en is in geen enkel geval verhaal mogelijk bij de transporteur of bij Delrue bij verlies van het pakket.


Garantie/Aansprakelijkheid

Artikelen die niet geschikt zijn of gebreken vertonen kunnen dienen binnen de termijn voorzien door de constructeur of leverancier ons worden bezorgd met een degelijke beschrijving van het defect en een kopie van het aankoopbewijs die zullen dienen om de aankoopdatum te bewijzen.
Delrue nv verleent aan de klant een waarborg , gelijk aan de waarborg van haar leveranciers, te rekenen vanaf de levering voor alle verborgen gebreken aan de goederen. 
Zowel voor deze waarborg als in het algemeen, is de aansprakelijkheid van Delrue nv , na goedkeuring van de leverancier, beperkt tot de vervanging van het product of het uitschrijven van een waardebon ter waarde van de gefactureerde prijs met uitsluiting van alle andere vergoedingen en schadeloosstellingen. 
Delrue nv is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van de bedrijfsschade, zoals bijvoorbeeld personeelskosten, reputatieschade, verminderde betrouwbaarheid, gemiste besparingen, gederfde winsten, installatiekosten enz.
De klant zal Delrue nv vrijwaren voor claims van derden.
Diensten, inlichtingen en adviezen bijvoorbeeld met betrekking tot de goederen of hun gebruiksopslag of vervoerwijze worden door Delrue nv naar beste weten gegeven.
Delrue nv aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid van deze inlichtingen of adviezen of tekortkomingen in de verleende diensten.
In kader van de garantie heeft DELRUE nv de enige verplichting om de goederen te vervangen of te repareren en niet de kosten van toepassing of dergelijke.
De gebreken of beschadigingen als gevolg van abnormaal gebruik, of als gevolg van externe ongevallen (verkeerde montage, gebrek aan of verkeerd onderhoud) of modificaties die niet uitgevoerd of geadviseerd werden door DELRUE nv of de constructeur, worden uitgesloten voor de garantie. 


Reparatievoorwaarden :

1) Bij herstellingen met garantieaanvraag wordt door de constructeur of leverancier geoordeeld als de defecte goederen vervangen , gerepareerd of terugbetaald zullen worden. Indien het defect niet onder garantie valt en de klant het toestel niet herstelt , is een forfaitair bedrag van € 30.00 verschuldigd als bestek- en verzendingskost.
2) bij herstellingen buiten waarborg wordt een altijd een bestekkost aangerekend van € 30.00 , die bij herstelling als voorschot wordt verrekend en bij niet-herstelling geldt als bestek- en verzendingskost. Indien men bij niet-herstelling het apparaat terug wenst zal een transportkost van € 25,00 supplementair worden aangerekend voor terugsturen naar onze winkel + indien van toepassing de kosten voor terugzending naar Uw adres . Herstellingen die niet afgehaald worden na 3 maanden worden automatisch eigendom van Delrue nv. Retouradres: DELRUE nv Grote Leiestraat 4 8570 Anzegem, België


Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing. Enkel de rechtbank van Kortrijk en het Vredegerecht van Waregem zijn bevoegd.  

DELRUE nv Grote Leiestraat 4 8570 Anzegem BE 0441585669


23/09/2022