• whatsapp
home logo 800 m2 winkelruimte in Anzegem
tag logo 12.000 artikelen op voorraad
thumb logo professionele service
euro logo veilig betalen

Disclaimer


Eigendom:
Deze website is eigendom van DELRUE nv .
Contactgegevens:
  • maatschappelijke zetel : Grote Leiestraat  4   8570 Anzegem
  • tel : +32(0)56/68.81.50
  • E-mail : info@Delrue.be
  • Ondernemingsnummer : BE0441585669

Intellectuele eigendomsrechten :

DELRUE NV verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.


Aansprakelijkheid:

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis


Handelsmerken:

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.


Koppeling naar andere websites die geen eigendom van DELRUE NV zijn:

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. DELRUE NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.


Koppeling naar deze site

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma DELRUE NV hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.


DELRUE NV respecteert uw privacy

Zie Privacy policy 


DELRUE en bescherming persoongegevens :

Zie Privacy policy 

Ieder geschil met betrekking tot de site van DELRUE NV valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van DELRUE NV gevestigd is, bevoegd.

25/05/2018